تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نسیان علوم در پیری زیاد

و الله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی أرذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئاً ان الله علیم قدیر؛(1327) خداوند شما را آفرید؛ سپس شما را می‏میراند؛ بعضی از شما به نامطلوب‏ترین سنین بالای عمر می‏رسند، تا بعد از علم و آگاهی، چیزی ندانند (و همه چیز را فراموش کنند)؛ خداوند دانا و تواناست!