تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گناه و روزی‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الرزق؛(1697) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: چون بنده‏ای گناه کند، روزی از او کناره می‏گیرد.