تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حاصل زبان‏

عن ابن محبوب عن أبی محمد الوابشی قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول احذروا أهواءکم کما تحذرون أعداءکم فلیس شی‏ء أعدی للرجال من اتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم؛(821) راوی می‏گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‏فرماید: از هوسهایتان حذر کنید، چنانکه از دشمنانتان حذر می‏کنید؛ زیرا برای مردم هیچ چیز دشمن‏تر از پیروی هوسهایشان و حاصل زبانهایشان نیست.