تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر توجه به تربیت فرزند حتی بعد از مرگ‏

قال الامام الصادق (علیه السلام): ست خصال ینتفع بهاالمؤمن من بعد موته: ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرأ فیه، و قلیب یحفره، و غرس یغرسه، و صدقة ماء یجریه و سنة حسنه یؤخذ بها بعده؛(987) شش فضیلت است که مؤمن بعد از مرگ از آنها بهره‏مند می‏شود: فرزند شایسته‏ای که برای او آمرزش خواهد، قرآنی که خوانده شود، چاه آبی که حفر کند، درختی که بکارد، نهری که برای بهره‏مندی دیگران احداث کند و سنت نیکی که بعد از وی بدان عمل شود.