تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر و پیروزی‏

قال علی (علیه السلام) لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان؛(2055) حضرت علی (علیه السلام) انسان شکیبا از پیروزی محروم نمی‏گردد هر چند که زمان به درازا کشد.