تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نمونه‏ای از احسان امام سجاد (علیه السلام)

امام صادق (علیه السلام): لقد کان علی بن الحسین (علیه السلام) یمر علی المدره فی وسط الطریق فینزل عن دابته حتی ینحیها بیده عن الطریق؛(124) امام سجاد (علیه السلام) هر گاه در میان راه به کلوخی بر می‏خورد، از مرکب پیاده می‏شد و با دستش آن را از راه دور می‏کرد.