تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش دنیوی و اخروی صبر

والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة و لأجر الاخرة أکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون؛(2050) آنها که پس از ستم دیدن در راه خدا، هجرت کردند، در این دنیا جایگاه (و مقام) خوبی به آنها می‏دهیم؛ و پاداش آخرت، از آن هم بزرگتر است اگر می‏دانستند! آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند، و تنها بر پروردگارشان توکل می‏کنند.