تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مصیب برای اهل صبر

امام کاظم (علیه السلام): المصیبة للصابر واحدة و للجازع اثنتان؛(2062) مصیبت برای شکیبا یکی است و برای ناشکیبا دو تا.