تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اجراحسان‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من مشی الی ری قرابه بنفسه و ماله لیصل رحمه أعطاه الله عزوجل اجر مائه شهید، و له بکل خطوه أربعون ألف حسنه، و یمحی عنه أربعون ألف سیئه و یرفع له من الدرجات مثل ذلک، و کان کأنما عبدالله مائه سنه صابراً محتسباً؛(117) هر کس شخصاً با جان و مال خود برای احسان به خویشاوندان نزد آنان برود، خداوند عزوجل پاداش صد شهید بر وی اعطا فرماید، و برای اوست به هر گامی (که بر می‏دارد) چهل هزار حسنه، و چهل هزار گناه از او محو شود و به همان تعداد درجات وی رفیع گردد. و گویا وی خدا را صد سال عبادت کرده با شکیبایی و اخلاص.