تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امر به معروف وسیله جلب رضای خداوند متعال‏

و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر أهله بالصلوه و الزکوه و کان عند ربه مرضیا؛(374) و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن، که او در وعده‏هایش صادق، و رسول و پیامبری (بزرگ) بود! او همواره خانواده‏اش را به نماز و زکات فرمان می‏داد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.