تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اندرز کوتاه!

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قیل لأمیر المؤمنین (علیه السلام) عظنا و أوجز فقال الدنیا حلالها حساب و حرامها عقاب و أنی لکم بالروح و لما تأسوا بسنة نبیکم تطلبون ما یطغیکم و لا ترضون ما یکفیکم؛(1491) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که به علی (علیه السلام) گفتند: ما را اندرز بده ولی کوتاه بگو! فرمود: حلال دنیا حساب دارد حرامش، کیفر. شما کجا آسوده خواهید بود وقتی به سنت پیامبرتان اقتدا نکرده‏اید و به دنبال چیزی می‏روید که شما را سرکش می‏کند و به آنچه شما را بس است، خرسند نیستید.