تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثرات دعا

قال (علیه السلام) المؤمن من دعائه علی ثلاث اما أن یدخرله و اما أن یعجل له و اما أن یدفع عنه بلاء یرید أن یصیبه؛(1428) امام علی (علیه السلام) فرمود: مؤمن از دعای خود یکی از سه نتیجه را می‏گیرد: یا برایش ذخیره می‏شود یا در دنیا بر آورده می‏شود و یا بلائی که می‏خواست به او برسد، از او برگردانده می‏شود.