تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور به ادای امانت‏

فمن کانت عند أمانه فلیودها الی من ائتمنه علیها؛(317) علی (علیه السلام) فرمود: کسی که از دیگران امانت نزد خود دارد، موظف است، ادای امانت کند و آنرا به صاحبش برگرداند.