تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عمل به واجب‏

قال علی بن الحسین (علیه السلام) من عمل بما افترض الله علیه فهو من خیر الناس؛(2464) امام سجاد (علیه السلام) فرمود: هر کس به آنچه خدا بر او واجب کرده، عمل کند از بهترین مردمان است.