تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فرصت برای توبه‏

عن زرارة قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول ان العبد اذا أذنب ذنبا أجل من غدوة الی اللیل فان استغفر الله لم یکتب علیه؛(1062) زراره گوید شنیدم که امام صادق (علیه السلام) می‏فرمود: بنده هرگاه گناهی کند، از بامداد تا شب فرصت دارد، پس اگر از خدا آمرزش می‏خواست، آنگاه بر او نوشته نشود.