تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در انفاق‏

و الذین اذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواماً؛(279) و کسانی که هر گاه انفاق کنند، نه اسراف می‏نمایند و نه سخت گیری؛ بلکه در میان این دو، حد اعتدالی دارند.