تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاداش شادمان کردن مؤمن‏

امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند به حضرت داود (علیه السلام) وحی کرد که بنده‏ای از بندگان من به سوی من با حسنه می‏آید که بخاطر آن، بهشت را بر او مباح می‏نمایم. داود (علیه السلام) عرض کرد: آن حسنه چیست؟ خداوند به او وحی کرد: یدخل علی عبدی المؤمن سروراً ولو بتمرة؛ آن حسنه این است که بنده با ایمان را - هر چند با یک عدد خرما - شادمان سازد. داود (علیه السلام) به خداوند عرض کرد: سزاوار است کسی که تو را شناخت، امیدش را از تو قطع نکند.(1874)