تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کار و دعا

عن علی بن عبد العزیز قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ما فعل عمر بن مسلم قلت جعلت فداک أقبل علی العباده و ترک التجاره فقال ویحه أما علم أن تارک الطلب لا یستجاب له؛(2358) راوی می‏گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: عمر بن مسلم چه کرد؟ عرض کردم او به عبادت خدا روی آورده و تجارت را ترک گفته است. حضرت از عمل او اظهار تأسف کرد و فرمود: مگر نمی‏داند که هر کس کار خود را در طلب معاش ترک کند، دعای مستجابی در پیشگاه الهی نخواهد داشت؟