تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور عمومی‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ما کرهته لنفسک فاکره لغیرک و ما أحببته لنفسک فأحببه لاخیک؛(75) آنچه را برای خود نمی‏پسندی برای دیگری نیز مپسند، و آنچه را برای خود دوست داری برای برادرت هم دوست بدار!