تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزو و نسیان آخرت‏

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): انما أخاف علیکم اثنتین اتباع الهوی و طول الأمل أما اتباع الهوی فانه یصد عن الحق و أما طول الأمل فینسی الاخره؛(95) علی (علیه السلام) فرمودند: من بر شما از دو چیز می‏ترسم: پیروی هوس و آرزوی دراز، زیرا پیروی از هوس شما را از حق باز می‏دارد و آرزوی دارز باعث فراموشی آخرت می‏شود.