تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یاد اهل بیت (علیهم السلام) یاد خداست‏

قال أبو جعفر (علیه السلام) ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدونا من ذکر الشیطان؛(1526) همانا ذکر و یاد ما ذکر و یاد خداست و ذکر و یاد دشمنان ما، ذکر و یاد شیطان است.