تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وای بر ما

در جامع الأخبار نقل شده که بعضی از صحابه حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) از آن حضرت نقل کرده که فرمودند: برای مردگان خود هدیه بفرستید! پس گفتیم که هدیه بر مرده‏ها چیست؟ حضرت فرمودند: صدقه و دعا و فرمودند: ارواح مؤمنین هر جمعه به آسمان دنیا به مقابل خانه‏ها و منزل‏های خود می‏آیند و هر یک از ایشان به آواز حزین با گریه فریاد می‏کنند که: ای اهل من و ای پدر و مادر و خویشان من! بر ما مهربانی کنید! خدا شما را به آن چه در دست ما بود و عذاب و حساب آن بر ما و نفعش برای غیر ماست، رحمت کند و هر یک خویشان خود را فریاد می‏کنند که بر ما به درهمی یا قرص نانی یا جامه‏ای مهربانی کنید که خداوند شما را از جامه بهشتی بپوشاند. پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گریست و ما نیز گریه کردیم و آن جناب از زیادی گریه قدرت بر سخن گفتن نداشت. پس حضرت فرمودند:: این‏ها برادران دینی شمایند که بعد از سرور و نعمت، خاک و پوسیده شدند. پس اینها به عذاب و هلاکت بر جان‏های خود ندا می‏کنند و می‏گویند: وای بر ما! اگر آنچه را که در دست ما بود در طاعت و رضای خداوند انفاق می‏کردیم و صدقه می‏دادیم، به سوی شما محتاج نبودیم. پس به آن حسرت و پشیمانی بر می‏گردند و فریاد می‏کنند که صدقه مردگان را زود بفرستید.(2028)