تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

واجب بودن بهشت بر منصف‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ثلاث من أتی الله بواحده منهن أوجب الله له الجنه الانفاق من اقتار و البشر لجمیع العالم و الانصاف من نفسه؛(453) سه چیز است که هر کس با یکی از آنها به نزد خداوند برود، خدا بهشت را بر او واجب می‏کند: انفاق در تنگدستی، خوشرویی با همه جهان و خوش انصافی.