تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دفع بلا با دعا

و ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء؛(1422) علی (علیه السلام) فرمودند: بلاها را به وسیله دعا از خود دفع کنید.