تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر در برابر دشمن‏

و اصبر علی ما یقولون واهجرهم هجراً جمیلا؛(2038) و در برابر آنچه (دشمنان) می‏گویند شکیبا باش و بطرزی شایسته از آنان دوری گزین.