تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دروغ کوچک‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال کان علی بن الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول لولده اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل فان الرجل اذا کذب فی الصغیر اجتری علی الکبیر أما علمتم أن رسول الله قال ما یزال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقاً و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه اله کذاباً؛(1460) امام باقر (علیه السلام) فرمود که امام سجاد (علیه السلام) به فرزندانش می‏فرمود: از دروغ پروا کنید. از کوچک و بزرگ آن و در هر جدی و شوخی‏ای؛ زیرا شخص وقتی در موضوع کوچکی دروغ می‏گوید به دروغ گفتن در موضوع بزرگ گستاخ می‏شود. مگر نمی‏دانید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی بنده‏ای هماره راست گوید خدا او را از راستگویان می‏نویسد و هرگاه بنده‏ای هماره دروغ گوید خدا او را از دروغگویان می‏نویسد.