تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آزادی متقین در بهشت در انتخاب محل و مسکن‏

و قالوا الحمدلله الذی صدقنا و عده و أورثنا الأرض نتبوأ من الجنه حیث نشاء فنعم أجر العملین؛(613) آنها می‏گویند: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان!