تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وجود امید، رحمت است.

و قال (صلی الله علیه و آله و سلم) الأمل رحمه لأمتی و لو لاالأمل ما رضعت والده ولدها و لاغرس غارس شجرا؛(415) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است: امید برای امت من رحمت است. چه اگر امید و آرزو نمی‏بود هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی‏داد و هیچ باغبانی درختی نمی‏نشاند.