تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عمل به اوامر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال فی خطبته أیها الناس ما علمت شیئاً یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا و قد أمرتکم به و ما علمت شیئاً یقربکم الی النار و یباغدکم من الجنه الا و قد نهیتکم عنه؛(622) هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور کند مگر این که شما را به آن امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را از بهشت دور و به دوزخ نزدیک کند مگر این که شما را از آن نهی نمودم.