تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا بر پرهیز از انحراف‏

... و طریقه حق لا أزیغ عنها؛(1278) امام سجاد (علیه السلام):... بارالها! مرا آنچنان از حق بهره‏مند فرما که هرگز آن را ترک نگویم و به انحراف نگرایم.