تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شکر، مانع عذاب‏

ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و ءامنتم و کان الله شاکراً علیماً؛(1910) خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید؟ خدا شکرگزار و آگاه است. (اعمال و نیات شما را می‏داند، و به اعمال نیک، پاداش می‏دهد.)