تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقلید کورکورانه علت رفتن به جهنم‏

ثم ان مرجعهم لالی الجحیم انهم ألفوا ءاباءهم ضالین فهم علی ءاثرهم یهرعون؛(1357) سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است! چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند، با این حال به سرعت بدنبال آنان کشانده می‏شوند!