تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایثار موجب جلب رضایت الهی‏

للفقراء المهجرین الذین أخرجوا من دیارهم و أمولهم یبتغون فضلا من الله و رضوناً و ینصرون الله و رسوله أولئک هم الصدقون؛(508) این اموال برای فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند در حالی که فضل الهی و رضای او را می‏طلبند و خدا و رسولش را یاری می‏کنند؛ و آنها راستگویانند!