تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهاد با امر به معروف‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): نصر المظلوم و الأمر بامعروف و النهی عن المنکر جهاد؛(383) یاری رساندن به ستم دیده و امر به معروف و نهی از منکر جهاد در راه خدا است.