تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مقام شکرگزار

قال أبو عبدالله (علیه السلام) قال الله عز و جل عبدی المؤمن لا أصرفه فی شی‏ء الا جعلته خیراًله فلیرض بقضائی و لیصبر علی بلائی و لیشکر نعمائی أکتبه یا محمد من الصدیقین عندی؛(1921) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند عزوجل فرموده است: بنده مؤمنم را درباره کاری نمی‏گردانم جز اینکه آن را برایش خیر قرار دهم. پس باید به قضایم خرسند، به بلایم صبور و به نعمت‏هایم شکرگزار باشد تا ای محمد! او را از صدیقین درگاهم بنویسم.