تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان بالاترین خصلت‏

امام عسکری (علیه السلام): خصلتان لیس فوقهما شی‏ء: الایمان بالله و نفع الاخوان؛(558) دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.