تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خرافات، افکاری فریب دهنده است‏

قالوا اطیرنابک و بمن معک قال طائرکم عند الله بل أنتم قوم تفتنون؛(1268) آنها گفتند: ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم! (صالح) گفت: فال (نیک و) بد شما نزد خداست (و همه مقدرات به قدرت او تعیین می‏گردد)؛ بلکه شما گروهی هستید فریب خورده!