تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پایداری نعمت با قناعت‏

قال الامام باقر (علیه السلام): من اقتصد و قنع بقیت علیه النعمه و من بذر و أسرف زالت عنه النعمه؛(2286) هر کس میانه روی و قناعت پیشه کند، نعمت بر او پایدار ماند، و آن کس که تبذیر و اسراف کند، نعمت از کف او بیرون رود.