تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزه مستحبی‏

قال أبو عبدالله (علیه السلام) قال أبی ان الرجل لیصوم یوماً تطوعاً یرید ما عند الله عزوجل فیدخله الله به الجنة؛(1742) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پدرم فرمود شخص یک روز، روزه مستحبی برای جلب رضایت الهی می‏گیرد، پس خداوند به واسطه این روزه او را وارد بهشت می‏کند.