تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آداب استماع قرآن‏

و اذا قری‏ء القرءان فاستمعواله و أنصتوالعلکم ترحمون؛(2256) هنگامی که قرآن خوانده شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید؛ شاید مشمول رحمت خدا شوید!