تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انفاق امام سجاد (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): ان علی بن الحسین (علیه السلام) قاسم الله ماله مرتین؛(483) امام علی بن حسین (علیهم السلام) دارایی خود را دوبار در راه خدا تقسیم کرد.