تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

لباسهای دیگری را می‏شوید!

مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی (رحمه الله) از علمای بزرگ، به سفری می‏رفت. یکی از مسافران و اهل کاروان که آن عالم دانشمند و متقی نمی‏شناخته است، از او می‏خواهد که لباسهایش را برایش بشوید. مرحوم مقدس اردبیلی (رحمه الله) هم قبول کرده و جامه‏های او را می‏شوید.
هنگام تحویل لباسها، آن مرد او را می‏شناسد و خجالت می‏کشد. مردم نیز که فهمیده بودند، او را توبیخ می‏کند. اما مرحوم ملا احمد می‏فرماید: چرا او را ملامت می‏کنید؟ طوری نشده حقوق برادران مؤمن بر یکدیگر بیش از اینهاست.(880)