تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حیا در بهشت نزد حورالعین‏

و عندهم قاصرات الطرف أتراب؛(1175) و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته‏اند، و همسن و سالند!