تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تحریض بر سخاوت‏

و لا تجعل یدک مغلولة الی عنقک و لا تبسطها کل البسطفتقعد ملوماً محسوراً؛(1833) هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای، تا مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرومانی!