تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عبدالاعلی سلمی ریا کار بود. و روزی گفت: مردم پندارند که من ریا کارم و حال آن که من دیروز روزه داشتم و امروز نیز روزه دارم و هیچکس را نگفتم.(1675) چهار نام‏

یکی از شاگردان پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آن حضرت را ملاقات کرده و پرسید: در روز قیامت، راه نجات در چیست؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: نجات برای کسانی است که خدا را فریب ندهند و در نتیجه خداوند آنها را فریب دهد، زیرا کسی که خدا را فریب دهد، خداوند او را فریب خواهد داد،(1676) به این که ایمان را از او سلب می‏کند. در این صورت اگر او بفهمد در حقیقت خود را فریب داده است. شخصی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پرسید: چگونه بنده، خدا را فریب می‏دهد؟! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: این گونه که آن چه را خدا به او فرمان داده، برای غیر خدا انجام می‏دهد. بپرهیزید از ریا کاری، زیرا ریا، شرک به خدا است و آدم ریا کار، در روز قیامت به چهار نام خوانده می‏شود: 1 ای کافر 2 ای فاجر [گنهکار] 3 ای غادر [نیرنگباز] 4 ای خاسر [زیانکار] عمل تو پوچ شد و پاداش تو نابود گردید و امروز برای تو بهره‏ای نیست. پاداش خود را از کسی که برایش عمل کردی، تقاضا کن.(1677)
فریب دادن بشر به خدا و به عکس درست شبیه داستان معروفی است که از بعضی از بزرگان نقل شده است که به جمعی از بازرگانان گفت: بترسید که مسافران غریب، بر سر شما کلاه بگذارند. کسی گفت: اتفاقاً آنها افراد بی‏خبر و ساده دل هستند، بلکه ما می‏توانیم بر سر آنها کلاه بگذاریم. مرد بزرگ گفت: منظور من هم همان است، شما سرمایه ناچیزی از این راه فراهم می‏سازید و سرمایه بزرگ ایمان را از دست می‏دهید. بنابراین کلاه بر سر شما می‏رود.(1678)