تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از آزار

امام سجاد (علیه السلام): کف الأذی، من کمال العقل و فیه راحه للبدن عاجلاً و آجلاً؛(212) خودداری از آزار رساندن، نشانه کمال خرد و مایه آسایش دو گیتی است.