تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صله رحم و طول عمر

قال أبو عبد الله (علیه السلام) ما نعلم شیئاً یزید فی العمر الا صلة الرحم حتی ان الرجل یکون أجله ثلاث سنین فیکون وصولا للرحم فیزید الله فی عمره ثلاثین سنة فیجعلها ثلاثاً و ثلاثین سنة و یکون أجله ثلاثاً و ثلاثین سنة فیکون قاطعاً للرحم فینقصه الله ثلاثین سنة و یجعل أجله الی ثلاث سنین؛(1983) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چیزی سراغ ندارم که به مانند صله رحم عمر را افزونی بخشد تا اینکه اجل شخص سه سال دیگر است پس صله رحم می‏کند و خداوند به عمرش سی سال می‏افزاید پس اجل او سی و سه سال دیگر قرار داده می‏شود و گاهی هم اجل شخص سی و سه سال است او قطع رحم می‏کند پس سنش به سه سال کم می‏شود.