تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر و بهشت‏

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما یعلم الله الذین جهدوا منکم و یعلم الصبرین؛(2044) آیا چنین پنداشتید که (تنها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد، در حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است؟!