تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آسان‏گیری‏

شخصی به محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد که تازه مسلمان شده بود. عرض کرد: من می‏توانم نمازهای پنج گانه را انجام دهم، ولی می‏توانم شبانه روزی دو رکعت نماز بخوانم. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر او سخت نگرفت و با او موافقت کرد که او روزی دو رکعت نماز بخواند. آن شخص مدتی به همین دو رکعت نماز اکتفاء کرد تا این که حلاوت و شیرینی نماز را چشید و اهمیت آن را شناخت و کم کم آماده گردید و نمازهای پنج گانه را با خشوع و خلوص تمام انجام می‏داد.(996)