تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر بر بلا

قال أبو عبدالله (علیه السلام) قال الله عز و جل عبدی المومن لا أصرفه فی شی‏ء الاجعلته خیراًله فلیرض بقضائی و لیصبر علی بلائی و لیشکر نعمائی أکتبه یا محمد منالصدیقین عندی؛(350) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند عزو جل فرموده است: بنده مومنم را درباره کاری نمی‏گردانم جز اینکه آن را برایش خیر قرار دهم. پس بایدبهقضایم خرسند، به بلایمشکیبا و به نعمت هایم شکرگزار باشد تا ای محمد! او را از صدیقان درگاهم بنویسم.